Dr. Dudás Ágnes

Véget ér a "Tiszta szoftver" program, mit tegyek?

Survivor 2.0 – avagy élet a Windows után

Emlékszem még az első sajtóközleményekre , amik beszámoltak a School és Campus program indulásáról 2001-ben, majd a Tiszta Szoftver Program születéséről és ezen belül a köz- és felsőoktatási intézményeket érintő változásokról és lehetőségekről, 2005-ben további 3 évvel hosszabbították meg a programot , majd 2008-ban ismét megállapodást kötött a kormányzat illetékes szerve az amerikai szoftveróriással.
Egyes források szerint az állam “amnesztiát” vett. Ezen már akkor is csodálkoztam, hiszen az “amnesztia” főszabály szerint végleges és nem határozott idejű mentesség. Bár a szerződések teljes tartalma a mai napig nem vált hozzáférhetővé, az már az első időszakban kitűnt, hogy a milliárdos összegek kifizetése minden alkalommal csak felhasználói körben és időben korlátozott jogosultságok megszerzését tette lehetővé.

A változás szele

Bár a korábbi években is születtek már tanulmányok , sőt még egy doktori értekezés is a nyílt forráskódú rendszerek hatásainak elemzéséről, komoly váltás csak 2011 nyarán a hallgatói jogviszonyhoz kötött felhasználási jogosultság megszűnésével következett be. Érdekes adat, hogy e körben közel 220.000 licenc engedély megszűnése 400millió forint díjcsökkentéshez vezetett, mindez persze közel 9 hónapos viszonylatban számítva. 2012. márciusától azonban programhoz tartozó valamennyi – határozott időre szóló – jogosultság (licencengedély) megszűnik. A Microsoft ezzel kapcsolatos közleménye egyrészt részletezi a 2012. március 1-ig használható szoftverek listáját, valamint utal a 2010. decemberében kötött megállapodásra: “A Minisztérium a versenysemlegesség szem előtt tartásával, a piaci verseny elősegítése érdekében meg kívánja szüntetni az egy piaci cég által fejlesztett szoftverek bérlésének támogatását. Az NFM szakmai álláspontja szerint a köz- és felsőoktatási intézmények igényeit – néhány speciális esettől eltekintve - képesek kielégíteni az ingyenesen használható nyílt forráskódú szoftverek is. Ezért a jövő évi költségvetés költség alapú tervezése során a Tisztaszoftver program költségei nem lettek betervezve, így az érintett oktatási intézmények 2012. március 1-ig használhatják jogszerűen a program keretében a Microsofttól bérelt szoftvereket.“

Részletkérdések

De lássuk – a médiából illetve a Tiszta Szoftver Program oldaláról megismerhető adatok és információk alapján következtetve -, hogy valójában miről is van szó, mik azok a jelentős változások, amelyekre az egyes oktatási intézményeknek fel kellene készülniük.

Ahogy az a fentebb idézett régi szerződések tartalmából is kiolvasható volt, a “Windows Frissítések” telepítésére eddig is csak akkor volt jogosult bármely felhasználó, ha rendelkezett egy eredeti – upgrade alapot képező – Microsoft szoftverrel. Ez azt jelentette, hogy amennyiben gépet vásárolt és ahhoz OEM licenc keretében egyébként is kapott pl. egy Windows XP-t vagy később egy Vista-t, azt Windows 7-re frissíthette.
A mostani változás eredményeként a Windows 7 további használatára már nem lesz lehetősége, ugyanakkor az eredeti szoftvert, amivel a programot vásárolta (feltéve persze, hogy az egy határozatlan időtartamú jogosításra vonatkozott) nyugodtan újratelepítheti és használhatja. A Microsoft maga is ajánl kedvező csomagokat azon iskolák számára, amelyek a Megállapodás lejártát követően továbbra is Microsoft termékeket kívánnak használni illetve felmerülhet a használtszoftver vásárlása is, mint alternatív lehetőség. Ez utóbbi esetben – tekintettel arra, hogy még nincs kikristályosodott joggyakorlat e körben Magyarországon - érdemes figyelni arra, hogy pontosan milyen forrásból is származik maga a használtszoftver .

A szabad- illetve nyílt forráskódú szoftverek esetében az átállás – bár elsőre talán nehézkesebbnek tűnhet – hosszabb távon jogbiztosabb megoldást jelent, hiszen ezekben az esetekben nem időszakos jogosításról (“kvázi bérleti viszonyról”) van szó, hanem egy időben korlátlan felhasználási engedélyről.

Alapvető tennivalók

Mindenek előtt érdemes előkeresni a regisztrációs lapot és meggyőződni arról, hogy pontosan minden – azon megjelölt szoftver – sorsa rendezésre kerüljön. Itt nem lehet véletlenül “elfelejteni” egy-egy szoftvert, hiszen március 1-jét követően ezek használata – függetlenül attól, hogy emlékszünk-e rá - jogellenesé válik. A szoftverekre vonatkozóan az intézmény vagy további felhasználási jogot szerez vagy az adott gépekről ezeket a szoftverpéldányokat törölnie kell.

Természetesen érdemes figyelni arra, hogy törlés előtt az egyes szoftverek által előállított tartalmak más szoftver által is megnyitható formátumban mentésre kerüljenek, tekintettel arra, hogy a szoftverek ismételt telepítésére a későbbiekben jogszerűen nem lesz mód.

Feltételezem, hogy az egyes kiadott licenckulcsok a központi nyilvántartásban pontosan megjelölik az adott igénylő személyét, így egy esetleges szoftverfrissítés alkalmával történő ellenőrzés során kitűnhet, ha egy licenckód továbbra is aktív.

Adatvédelem

Fontos tudni, hogy a Microsoft illetve az Euro One Számítástechnikai Zrt. jelenleg – tekintettel arra, hogy a korábbi licenchasználat kötelező regisztrációhoz volt kötve – jogszerűen rendelkezik a felhasználók megadott adataival és adott esetben ez az adatállomány ellenőrzés alapjául is szolgálhat, célszerűnek tartom tehát, ha valamennyi – korábban a Campus vagy School programban érintett és regisztrált felhasználó írásban kéri adatai törlését – tekintettel az adatkezelés szükségességének megszűnésére - a Microsft által készített adatbázisból.

UPDATE: A cikk várhatóan néhány hónapra közvetlen aktualitását vesztette. Azonban az abban foglaltakat megfontolni továbbra is érdemes.