Dr. Dudás Ágnes

Festőművész vagyok, hogyan léphetek ki a kiterjesztett közös jogkezelésből?

Festőművész vagyok, hogyan léphetek ki a kiterjesztett közös jogkezelésből?

A következő szöveget kell kimásolnia és tértivevényes, ajánlott levélben megküldenie a HUNGART-nak.

HUNGART
1055 Budapest,
Falk Miksa utca 30.

Tisztelt HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület!

Alulírott .... (név, cím, elérhetőség) ezennel bejelentem, hogy az általam alkotott művek vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben a jogosítást magam kívánom gyakorolni.

Az Szjt. 91.§ (2) bekezdése értelmében tehát tiltakozom a műveim felhasználásának – kötelező jogkezelésen kívüli - közös jogkezelői engedélyezése ellen.

Kérem, hogy a nyilatkozatomat tudomásul venni és a jogosítási nyilvántartásból az Alapszabály 3. pontja értelmében törölni szíveskedjenek.

....., dátum

aláírás
2 tanú (név, cím, aláírás)