Dr. Dudás Ágnes

Mire figyeljek, ha szeretném a cégemet végelszámolással megszüntetni?

Mire figyeljek, ha szeretném a cégemet végelszámolással megszüntetni?

A végelszámolással történő megszüntetést a társaság tagjai saját elhatározásukból kezdeményezik.
Ezekben az esetekben a társaság valamennyi kötelezettségének eleget tud tenni, van akkora vagyona, hogy a számláit kiegyenlítse és a közterheket befizesse.

Végelszámolás lefolytatásához, mint a cégügyekhez általában ügyvéd (és többnyire egy jó könyvelő) közreműködése szükséges.

A végelszámolás időtartama min. 4 hónap max. 3 év. (Az ügy ismeretében részletes ütemezést adunk.)

A végelszámolás időtartama alatt a társaságot a végelszámoló vezeti ezért, ha a korábbi ügyvezetőtől eltérő személyt jelölnek ki, számára aláírásmintát (ügyvédnél) vagy aláírási címpéldányt (közjegyzőnél) kell készíttetni.

A végelszámolás körében értesíteni a törvény által előírt hivatalokat és ezekről a helyekről a végelszámoláshoz szükséges igazolásokat kell kikérni.

Amikor a cég a folyamatban lévő ügyeit lezárta, és a végelszámoláshoz szükséges jóváhagyásokat (ide értve az APEH nyilatkozatát is) beszerezte, az iratokat a cégbírósághoz kell benyújtani.

A végelszámolásnak létezik "egyszerűsített" formája, amely jogi személyiség nélküli társaságok (többnyire betéti társaság)esetében alkalmazható.